Shkuan për peshk, por peshkuan skeletin e një qenie të çuditshme!