Cilen e kishit zgjedh femren a po kerrin? Mendoni mir