Kjo është fuqia e Zotit ! Shikoni se si shpëtoi nga vdekja e sigurt ky shofer